Petr Krčmář – projektant pozemních staveb

Osobní portfolio a nabídka služeb ve stavebnictví

Referenční stavby

Referenční stavby obsahují seznam mých projektů a vybraných inženýrských činností. U každého projektu je uveden projekční stupeň či část, na které jsem se podílel. Vysvětlení zkratek je na konci seznamu.

Vybrané reprezentativní projekty jsou doplněny o vizualizace, fotografie, grafické návrhy a náhledy části projektové dokumentace. Viz sekce Vybrané projekty.

 

Zateplení ObÚ, Prostřední Bečva    (arch. návrh Henkai architekti) DSP, DPS
Zemědělský objekt, Rožnov p. R. Studie, DUR, INŽ.
Rodinný dům, Rožnov p. R. DUR, DSP
Malý rodinný dům, Skalice u Frýdku – Místku DUR, DPS, INŽ., DPS
Terenní úpravy a technická obsluha pozemků, Rožnov p. R. DUR
Zastřešení vchodu historického domu, Rožnov p. R. Studie
Vyhlídková plošina, Rožnov p. R. DUR
Přestavba rekreačního objektu na rodinný dům, Rožnov p. R. DSP

 

Druhá část seznamu obsahuje projekty pod mým vedením na pozici stavebního projektanta v kanceláři Mátl a Kyšák s.r.o. Za každým projektem je opět uvedeno, o jakou část projektu se jedná.

 

Komorní amfiteátr Rožnov pod Radhoštěm Studie – architektonická soutěž
Apartmánový dům Kristián DPS – výkresy armatury
Regenerace brownfield Janovice DBP, DUR, DSP
Sociální zázemí Kraft Foods Valašské Meziříčí Studie, DPS
Obytný soubor „Za Starou elektrárnou“, Ostrava Studie, DUR, DSP, DVZ, DPS
Pracoviště terapie tmou v Čeladné DSP, DPS
Přístavba léčebného pavilonu v Čeladné DUR
Revitalizace objektu Dr.Štorcha v Čeladné DSP
Urbanistické řešení lokality Pod Kozincem, Rožnov p. R. Studie, DUR
Obnova a využití kotelny v Malé Štáhli DSP, DVZ
Revitalizace centra obce Valašská Bystřice DUR, DSP
Venkovní amfiteátr ve Valašské Bystřici DUR, DSP
RD Vávra, Rožnov pod Radhoštěm Studie interiéru
RD Mlčákovi, Rožnov pod Radhoštěm Studie interiéru
Rodinný pension v Trojanovicích Studie, DSP, DPS
RD Konečný, Rožnov pod Radhoštěm Studie
RD Bílý, rekonstrukce střechy, Odry DPS
Typizované RD 108G a 108T Studie
Hudební pavilon – Horní park Rožnov pod Radhoštěm DUR, DSP, DPS
Apartmánový dům Výsluní, Rožnov pod Radhoštěm DSP
Sanatorium SENIOR, Rožnov pod Radhoštěm DPS – projekt interiéru
Rozhledna na Velkém Javorníku Studie
Kulturní dům v Zubří Studie interiéru

 

Označení stupně projektové dokumentace:

DBP – Dokumentace bouracích prací (odstranění stávající stavby)

DUR – Dokumentace k územnímu rozhodnutí (zahrnuje i územní souhlas)

DSP – Dokumentace ke stavebnímu povolení (zahrnuje i ohlášení stavby)

DVZ – Dokumentace pro výběr zhotovitele (slouží investorovi pro výber zhotovitele stavby)

DPS – Dokumentace provedení stavby (dokumentace pro potřeby výstavby)

Studie – Architektonická či ideová studie, případně návrh interiéru

INŽ. – Inženýrská činnost, především vyřízení povolení stavby na stavebním úřadě

Petr Krčmář – projektant pozemních staveb

Osobní portfolio a nabídka služeb ve stavebnictví