Petr Krčmář – projektant pozemních staveb

Osobní portfolio a nabídka služeb ve stavebnictví

Co nabízím

Nabízím kompletní služby v oboru projektování pozemních staveb, od studie po autorský dozor.

  • Architektonická studie – architektonický návrh stavby dle vašich představ, hmotové, půdorysné, materiálové, barevné řešení a vizualizace
  • Dokumentace k územnímu rozhodnutí (DUR), k územnímu souhlasu – dokumentace pro jednání s úřady k vydání patřičných vyjádření a k územnímu řízení
  • Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), k ohlášení stavby – dokumentace pro jednání s úřady k vydání patřičných vyjádření a ke stavebnímu řízení
  • Dokumentace provedení stavby (DPS) – prováděcí dokumentace, k výběru zhotovitele stavby a následné realizaci stavby
  • Dokumentace skutečného provedení – dokumentace ke kolaudaci objektu, zaměření a zakreslení stávající stavby, passport stavby a pod.
  • Dokumentace k odstranení stavby, bourací práce (DBP) – dokumentace pro povolení k odstranění stavby
  • Architektonická studie a návrh interiéru, vizualizace – ostatní architektonické služby

 

Navrhuji stavby z různých stavebních a konstručních materiálů. Stavby zděné, monolitické železobetonové, ocelové i dřevěné konstrukce. Zabývám se projektováním rodinných domů, bytových domů, staveb pro kulturu a sport, výrobních či skladových objektů.

Navrhnu Vám na míru rodinný dům či administrativní objekt pro Vaše podnikání, poradím s výběrem konstrukčního systému a materiálu vhodného pro Váš záměr, připravím Vám projekt pro jednání na úřadech i pro výběr zhotovitele Vaší stavby.

Petr Krčmář – projektant pozemních staveb

Osobní portfolio a nabídka služeb ve stavebnictví